A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc tuần 22 của HT và P.HT (Từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***************

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22

CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VĨNH HẢI 4

 (Từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021)

                                                                                                  

Thứ hai: ( Ngày 01/02/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng làm việc tại văn phòng và tiếp nhận máy tính, chiều nắm tình hình hoạt động dạy và học.

- P. Hiệu trưởng: Sáng báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 01 và phướng tháng 02 Chiều dạy môn Đạo đức lớp 2A1, 2A2, nhận học bạ tại Vĩnh Hải 3.

 

Thứ ba: (Ngày 02/02/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng thực hiện một số báo cáo, chiều nắm tình hình hoạt động dạy và học.

- P. Hiệu trưởng: Sáng báo cáo kiểm tra chuẩn kiến thức tháng 01, chiều dạy môn Đạo đức lớp 2A3, 2A4.

 

Thứ tư: (Ngày 03/02/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình hoạt động dạy và học, chiều dạy lớp 5A2 môn đạo đức.

- P. Hiệu trưởng: Sáng tổng hợp kết quả hồ sơ sổ sách GV cuối kì,  chiều thăm các lớp điểm Hồ Bể.  

                      

Thứ năm: (Ngày 04/02/2021)         

- Hiệu trưởng: Sáng phân công lịch trực Tết, chiều dạy lớp 5A1 môn đạo đức.

- P. Hiệu trưởng: Sáng kiểm tra chuẩn lớp 1A1, 1A2, chiều kiểm tra chuẩn lớp 1A3, 1A4.

 

Thứ sáu: (Ngày 05/02/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng dự sơ kết HKI tại Sóc Trăng, chiều họp HĐSP.

- P. Hiệu trưởng: Sáng củng cố lại các hồ sơ chuyên môn, chiều dự họp HĐSP.

 

Thứ bảy, Chủ nhật : (Ngày 06-07/02/2021)

-  Hiệu trưởng trực nhà trường và NV Tăng Văn trí.

 

Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỜNG

- Phòng GD&ĐT( để báo cáo);

- GV & NV( thực hiện);                                     

- Lưu :VT.                                

                                                                                                                                                                        THÁI VĂN VĨNH


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan