A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc tuần 18 của HT và P.HT (Từ ngày 04/01/2020 đến 10/01/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*************

                                                                                                                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18

CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VĨNH HẢI 4

 (Từ ngày 04/01/2020 đến 10/01/2021)

                                                                                                  

            Thứ hai: ( Ngày 04/01/2021)

           - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình tổ chức thi học kì I, chiều làm việc tại văn phòng.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng phát đề  kiểm tra, giám sát  các lớp điểm Huỳnh Kỳ, chiều làm việc tại văn phòng

 

           Thứ ba: (Ngày 05/01/2021)

           - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình tổ chức thi học kì I, chiều họp phân khai kinh phí 2021.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng phát đề kiểm tra, giám sát các lớp điểm Hồ Bể, chiều chuẩn bị mẫu báo cáo gửi đến GV.

  

           Thứ tư: (Ngày 06/01/2021)

           - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình tổ chức thi học kì I, chiều làm việc tại văn phòng.

           - P. Hiệu trưởng: Sáng phát đề kiểm tra, giám sát các lớp điểm Giồng Nổi . Chiều tiếp nhận báo cáo của Gv bộ môn.

 

           Thứ năm: (Ngày 07/01/2021)      

           - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình tổ chức thi học kì I, chiều thực hiện báo cáo công tác kiểm tra nội bộ.

 - P. Hiệu trưởng: Sáng tiếp nhận báo cáo kiểm tra cuối kì. Chiều làm việc tại văn phòng.

 

Thứ sáu: (Ngày 08/01/2021)

          - Hiệu trưởng: Thực hiện báo cáo sơ kết học kì I.

          - P. Hiệu trưởng: Chiều dự sinh hoạt chuyên môn tổ 2,3         

 

           Thứ bảy, Chủ nhật : (Ngày 09-10/01/2021)

          -  Hiệu trưởng trực nhà trường và NV Tăng Văn Trí.

         

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỜNG

            - Phòng GD&ĐT( để báo cáo);

            - GV & NV( thực hiện);                         

- Lưu :VT.                                                             .                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  THÁI VĂN VĨNH


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan