A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc tuần 16 của HT và P.HT (Từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020)

                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                             ************

 
                                                                                                                         LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16
                    

CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VĨNH HẢI 4

 (Từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020)

                                                                                                  

           Thứ hai: ( Ngày 21/12/2020)

           - Hiệu trưởng: Sáng duyệt kinh phí hoạt động tháng 12/2020, chiều nắm tình hình hoạt động dạy và học.

           - P. Hiệu trưởng: Sáng tiếp nhân đề KT cuối HKI, chiều dạy lớp 2a1, 2a2 môn Đạo đức.

           Thứ ba: (Ngày 22/12/2020)

           - Hiệu trưởng: Sáng Họp hội đồng xét nâng lương trước hạn, Chiều dự tập huấn đánh giá chuẩn NNGV phổ thông.

           - P. Hiệu trưởng: Sáng thực hiện báo cáo, chiều dự tập huấn đánh giá chuẩn NNGV phổ thộng.

           Thứ tư: (Ngày 23/12/2020)

           - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình hoạt động dạy và học, chiều dạy lớp 5A2 môn đạo đức.

           - P. Hiệu trưởng: Sáng duyệt đề thi khối 1, Chiều KT nội bộ lớp 3a3 tại điểm Hổ Bể.

           Thứ năm: (Ngày 24/12/2020)      

           - Hiệu trưởng: Sáng xét duyệt danh sách HS thi chữ viết đẹp cấp thị xã, chiều dạy lớp 5A1 môn Đạo đức.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng duyệt đề thi khối 2,3, Chiều KT nội bộ lớp 3a4 tại điểm Giồng Nổi.

Thứ sáu: (Ngày 25/12/2020)

           - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình hoạt động dạy và học, chiều thực hiện một số báo cáo tại văn phòng nhà trường.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng duyệt đề thi khối 5, Chiều dự sinh hoạt chuyên môn tổ 1.                            

           Thứ bảy, Chủ nhật : (Ngày 26-27/12/2020)

          -  Hiệu trưởng trực nhà trường và NV Phạm Văn Trí.

 

 

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỜNG

            - Phòng GD&ĐT( để báo cáo);

            - GV & NV( thực hiện);                         

- Lưu :VT.                                                             .                                                                                                                                                                    

                                                                                                                    THÁI VĂN VĨNH


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan