A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc tuần 33 của HT và P.HT (Từ ngày 26/04/2021 đến 02/05/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33

CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VĨNH HẢI 4

 (Từ ngày 26/04/2021 đến 02/05/2021)

                                                                                                  

Thứ hai: ( Ngày 26/04/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng làm việc tại Văn phòng, chiều nắm tình hình hoạt động dạy và học.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng làm việc tại Văn phòng, chiều dạy môn đạo đức lớp 1A1, 1A2.

Thứ ba: (Ngày 27/04/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình hoạt động dạy và học, chiều dạy lớp 5A1 môn đạo đức.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng xây dựng kế hoạch tháng 5/2021, chiều dạy môn Đạo đức lớp 2A3, 2A4.

Thứ tư: (Ngày 28/04/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng xây dựng kế hoạch tháng 5/2021, chiều dạy lớp 5a2 môn đạo đức.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng tổng hợp báo cáo, chiều nắm tình hình hoạt động dạy và học .

 Thứ năm: (Ngày 29/04/2021)        

          - Hiệu trưởng: Dự trực tuyến lễ kỷ niệm  ngày Miềm Nam hoàn toàn giải phóng 30/04/1975- 30/04/2021.

- P. Hiệu trưởng: Sáng thực hiện các biểu mẫu báo cáo cuối năm, chiều nắm tình hình duy trì SSHS các điểm.

Thứ sáu: (Ngày 30/04/2021)

          - Hiệu trưởng: Nghỉ lễ 30/04

          - P. Hiệu trưởng: Nghỉ lễ 30/04.

Thứ bảy, Chủ nhật: (Ngày 01-02/05/2021)

          - P.Hiệu trưởng trực nhà trường và NV Trần Minh Hải.

 

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỜNG

- Phòng GD&ĐT( để báo cáo);

- GV & NV( thực hiện);                                     

- Lưu :VT.                                                                                                                                                         

                                                                                                       THÁI VĂN VĨNH


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan