A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc tuần 30 của HT và P.HT (Từ ngày 05/04/2021 đến 11/04/2021)

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********

                                                                                                                                   LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30

CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VĨNH HẢI 4

 (Từ ngày 05/04/2021 đến 11/04/2021)

                                                                                                  

Thứ hai: ( Ngày 05/04/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình hoạt động dạy và học, chiều xây dựng QĐ kiểm tra nội bộ Y tế trường học.

          - P. Hiệu trưởng: Xin nghỉ phép.

Thứ ba: (Ngày 06/03/2021)

          - Hiệu trưởng: Dự tập huấn ứng cử viên HĐND xã, tại nhà văn hóa xã Vĩnh Hải.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng kiểm tra chuẩn lớp 3a4, 4a4, chiều dạy môn Đạo đức lớp 2A3, 2A4.

Thứ tư: (Ngày 07/03/2021)

          - Hiệu trưởng: Dự tập huấn ứng cử viên HĐND xã, tại nhà văn hóa xã Vĩnh Hải.       

          - P. Hiệu trưởng: sáng kiểm tra chuẩn KTKN  lớp 2a3, 3a3, chiều kiểm tra chuẩn lớp 2a1, 2a2.

Thứ năm: (Ngày 08/04/2021)         

          - Hiệu trưởng: Kiểm tra nội bộ Y tế trường học,

          - P. Hiệu trưởng: Kiểm tra nội bộ Y tế trường học,

Thứ sáu: (Ngày 09/04/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình hoạt động dạy và học, chiều dự SHCM  tổ.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng kiểm tra chuẩn KTKN 5a1, 5a2, chiều dự SHCM  tổ.

Thứ bảy, Chủ nhật: (Ngày 10-11/04/2021)

          - Hiệu trưởng trực nhà trường và NV Phạm Văn Trí.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỜNG

- Phòng GD&ĐT( để báo cáo);

- GV & NV( thực hiện);                                     

- Lưu :VT.                                                                                                                    

                                                                                                                                THÁI VĂN VĨNH


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết