A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc tuần 27 của HT và P.HT (Từ ngày 15/03/2021 đến 21/03/2021)

                                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                                                                                                                                 *************** 
                                                                                          


                                                                                                                           LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27

CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VĨNH HẢI 4

 (Từ ngày 15/03/2021 đến 21/03/2021)

                                                                                                  

Thứ hai: ( Ngày 15/03/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng làm việc tại Văn phòng, chiều nắm tình hình hoạt động dạy và học.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng tiếp nhận báo cáo kết quả GKII các lớp khối 4,5. Chiều dạy môn Đạo đức lớp 2A1, 2A2.

Thứ ba: (Ngày 16/03/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng nghiên cứu đánh giá VC và người lao động, công tác thi đua khen thưởng; chiều thực hiện một số báo cáo.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng tiếp nhận báo cáo môn Toán  khối 4,5. Chiều dạy môn Đạo đức lớp 2A3, 2A4.

Thứ tư: (Ngày 17/03/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng xây dựng Quy chế đánh giá VC và người lao động, chiều dạy lớp 5A2 môn đạo đức.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng tổng hợp kết quả GKII khối 4,5 và báo cáo về PGDĐT. Chiều kiểm tra chuẩn những HS chưa đạt chuẩn, điểm Huỳnh Kỳ.       

Thứ năm: (Ngày 18/03/2021)         

          - Hiệu trưởng: Sáng xây dựng Quy chế đánh giá VC và người lao động, chiều dạy lớp 5A2 môn đạo đức.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng tổng hợp báo cáo kết quả KT khối 1,2,3. Chiều kiểm tra chuẩn những HS chưa đạt chuẩn, điểm Hồ Bể.

Thứ sáu: (Ngày 19/03/2021)

          - Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình dạy và học, Chiều dự họp triển khai đánh giá VC và người lao động, triển khai công tác thi đua khen thưởng.

          - P. Hiệu trưởng: Sáng thăm điểm Giồng Nổi. Chiều dự họp triển khai đánh giá VC và người lao động, triển khai công tác thi đua khen thưởng.

Thứ bảy, Chủ nhật: (Ngày 21-21/03/2021)

          - P.Hiệu trưởng trực nhà trường và NV Trần Minh Hải.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỜNG

- Phòng GD&ĐT( để báo cáo);

- GV & NV( thực hiện);                                     

- Lưu :VT.                                                   

                                                                          THÁI VĂN VĨNH


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết