A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc tuần 26 của HT và P.HT (Từ ngày 08/03/2021 đến 14/02/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26

CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VĨNH HẢI 4

 (Từ ngày 08/03/2021 đến 14/02/2021)

                                                                                                  

Thứ hai: ( Ngày 08/03/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng dự Họp tổng kết HĐND xã Vĩnh Hải, chiều dự Họp mặt phụ nữ 08/03.

- P. Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình các lớp, duyệt đề KT GKII khối 4,5, chiều dự Họp mặt phụ nữ 08/03.

Thứ ba: (Ngày 09/03/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng điều chỉnh, bổ sung một số báo cáo còn thiếu sót mà đoàn KT đã nêu, chiều thực hiện một số báo cáo.

- P. Hiệu trưởng: Sáng in đề KT khối 4,5, chiều dạy môn Đạo đức lớp 2A3, 2A4

Thứ tư: (Ngày 10/03/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình hoạt động dạy và học, chiều dạy lớp 5A2 môn đạo đức.

- P. Hiệu trưởng: Sáng củng cố Hồ sơ chuyện môn, chiều Họp GV khối 5 chuẩn bị triển khai tập huấn

Thứ năm: (Ngày 11/03/2021)         

- Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình khối lớp 4,5 KT GHKII (điểm lẻ), chiều dạy lớp 5A2 môn đạo đức.

- P. Hiệu trưởng: Sáng giám sát các khối lớp 4,5 KT GHKII (điểm chính), chiều kiểm tra chuẩn 1a4, 2a3.

Thứ sáu: (Ngày 12/03/2021)

- Hiệu trưởng: Sáng nắm tình hình khối lớp 4,5 KT GHKII (điểm lẻ), chiều làm việc tại Văn phòng.

- P. Hiệu trưởng: Sáng giám sát Các lớp các khối lớp 4,5 KT GHKII (điểm chính), chiều dự sinh hoạt chuyên môn cụm Lạc Hòa 1.

Thứ bảy, Chủ nhật : (Ngày 13-14/03/2021)

-  Hiệu trưởng trực nhà trường và NV Phạm Văn Trí.

 

Nơi nhận:                                                                                                                    HIỆU TRƯỜNG

- Phòng GD&ĐT( để báo cáo);

- GV & NV( thực hiện);                                     

- Lưu :VT.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  THÁI VĂN VĨNH


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan